Noutati si evenimente


IDM Basarab Fashion Friendly
Regulamentul oficial al campaniei IDM Basarab Fashion Friendly

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei IDM Basarab Fashion Friendly adresata publicului feminin este SC IDM Kennedy Group Co SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Independentei 319B, sector 6 (numita in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toate participantele. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.


SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala IDM Basarab Fashion Friendly se desfasoara in perioada: 15 aprilie – 31 decembrie 2012.


SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se va desfasura numai pe teritoriul Romaniei.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promotionala IDM Basarab Fashion Friendly pot participa numai persoanele peste 14 ani. Nu pot participa angajatii companiei IDM Kennedy Group Co SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).


SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campania Promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

-          Participantele trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4

-          Inscrierea se face exclusiv in perioada Campaniei precizata la Sectiunea 2

Participantele trebuie sa se inscrie cu o poza proprie cu tinuta casual sau office, cu mentiunea IDM Basarab Fashion Friendly aprilie,mai sau...decembrie (in functie de luna in curs) pe www.facebook.com/IDM.Basarab in fiecare luna a desfasurarii campaniei. Castigatoarea lunii respective va fi desemnata posesoarea pozei cu cele mai multe like-uri in ultima zi a lunii respective la ora 00:00.

La inceputul fiecarei luni pe pagina www.facebook.com/IDM.Basarab se va prezenta tinuta care reprezinta premiul lunii in curs precum si dimensiunile disponibile. Din acel moment se considera deschis concursul lunii.


SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI IDM BASARAB...
- 9 tinute complete de dama (cate una pentru fiecare luna de desfasurare a campaniei)
- pentru castigatoarele din tara premiile vor fi expediate prin curierat cu confirmare de primire
- castigatoarele din Bucuresti vor trebui sa se prezinte la Centrul Comercial IDM Basarab


SECTIUNEA 7.  CASTIGATOARELE SI ANUNTAREA PREMIILOR
Castigatoarele premiilor vor fi anuntate pe pagina www.facebook.com/IDM.Basarab , urmand ca acestea sa ne furnizeze datele de contact in maxim 5 zile lucratoare de la anuntarea lor, termenul de 5 zile fiind termen de decadere din drepturile de castigator.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatoarei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
- situatiile in care castigatoarele nu au furnizat adresa completa si numar de telefon sau au furnizat adresa incompleta sau un numar de telefon gresit, neputand fi contactati
- solicitarea de catre castigatoare a unor dimensiuni ale vestimentatiei care nu sunt scoase la concurs
- nu se prezinta la sediul Centrului Comercial IDM Basarab din Sos. Orhideelor 31-33 pentru a intra in posesia premiului


SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea la Campania IDM Basarab Fashion Friendly, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


SECTIUNEA 10. TAXE
Plata impozitului datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatoarele prezentului concurs, revine in sarcina exclusiva a acestora, Organizatorul neavand nici o obligatie de plata.


SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor desfasura pe care amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.


SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei IDM Basarab Fashion Friendly va fi disponibil gratuit pe site-ul www.facebook.com/IDM.Basarab  incepand cu data de 5 aprilie 2012.
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantele care au pierdut calitatea de potentiale castigatoare sau de castigatoare, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.


Data: 02.04.2012

+ Inapoi